hieuunganh.com_63c65020df839

Đoàn Famtrip chụp ảnh lưu niệm cùng Ngài đại sứ Nguyễn Thanh Hải tại Đại sứ quán
Việt Nam tại New Delhi – Ấn Độ

Đoàn Famtrip chụp ảnh lưu niệm cùng Ngài đại sứ Nguyễn Thanh Hải tại Đại sứ quán
Việt Nam tại New Delhi – Ấn Độ

Both comments and trackbacks are currently closed.