di-Qatar-xem-World-Cup-2022-1

Nhiều người dân địa phương cho rằng, nếu không tới Souq Waqif (ảnh), coi như bạn chưa đến Qatar. Ảnh: Ease my trip

Nhiều người dân địa phương cho rằng, nếu không tới Souq Waqif (ảnh), coi như bạn chưa đến Qatar. Ảnh: Ease my trip

Nhiều người dân địa phương cho rằng, nếu không tới Souq Waqif (ảnh), coi như bạn chưa đến Qatar. Ảnh: Ease my trip

Both comments and trackbacks are currently closed.