nha-hang-o-Qatar-1

Nhà hàng Bayt El Talleh nằm trên tầm cao của công viên Katara Hills. Ảnh: Bloomberg.

Nhà hàng Bayt El Talleh nằm trên tầm cao của công viên Katara Hills. Ảnh: Bloomberg.

Nhà hàng Bayt El Talleh nằm trên tầm cao của công viên Katara Hills. Ảnh: Bloomberg.

Both comments and trackbacks are currently closed.