nha-hang-o-Qatar-2

Nhà hàng Hunters Room & Grill thuộc khách sạn cao cấp Westin, Doha. Ảnh: Hunters Room and Grill.

Nhà hàng Hunters Room & Grill thuộc khách sạn cao cấp Westin, Doha. Ảnh: Hunters Room and Grill.

Nhà hàng Hunters Room & Grill thuộc khách sạn cao cấp Westin, Doha. Ảnh: Hunters Room and Grill.

Both comments and trackbacks are currently closed.