diem-du-lich-nam-2023-1

Du khách thư giãn ở Biển Chết, Jordan. Ảnh: RuslanDashinsky / Getty Images

Du khách thư giãn ở Biển Chết, Jordan. Ảnh: RuslanDashinsky / Getty Images

Du khách thư giãn ở Biển Chết, Jordan. Ảnh: RuslanDashinsky / Getty Images

Both comments and trackbacks are currently closed.