CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH HÀ NỘI – YÊN TỬ – CHÙA BA VÀNG – HÀ NỘI

559.000 

“Trăm năm tích đức tu hành

Chưa đi Yên Tử, chưa thành quả tu”