black-friday-bat-nguon-tu-noi-nao-1

Năm 2022, lễ Tạ Ơn diễn ra vào ngày 24/11 nên Black Friday năm nay sẽ rơi vào 25/11.

Năm 2022, lễ Tạ Ơn diễn ra vào ngày 24/11 nên Black Friday năm nay sẽ rơi vào 25/11.

Năm 2022, lễ Tạ Ơn diễn ra vào ngày 24/11 nên Black Friday năm nay sẽ rơi vào 25/11.

Both comments and trackbacks are currently closed.